Planteringsanvisningar

Planteringsanvisningar

Fördelar

frukttrad
frukttrad Skörda frukt nästan året om
frukttrad Smakar som frukt gjorde förr
frukttrad Enkla att plocka
frukttrad Stora skördar efter kort tid
frukttrad Motståndskraftig mot sjukdomar
frukttrad Tar liten plats, perfekt på balkonger, på terrasser och i små trädgårdar
frukttrad Kräver inte mycket underhåll, trimma trädet på höjden efter egna preferenser

Odla egna söta och saftiga frukter
med ekologisk kvalitet!

Plantering på friland

Pelarfruktträd måste sättas på en varm, solig plats, helt åt söder, i tillräckligt näringsrik jord.
Pelarfruktträd kan planteras i rad (med 0,5 till 1 meters avstånd mellan träden och 2 till 3 meters avstånd mellan trädraderna).
Plantera dock aldrig dessa träd i en köksträdgård med grönsaker, eftersom dessa suger åt sig mycket fukt från jorden, vilket leder till att träden kommer att sakna fukt. Trädens planteringsperiod på våren börjar omedelbart efter det att frosten släpper och varar till slutet av maj.
Precis som på hösten utgör morgonfrost inget hinder för utplantering. När träden planteras på våren måste de vattnas oftare med rikliga mängder vatten under den första månaden efter planteringen (en gång i veckan - följande månader var 10:e till 14:e dag vid torrt väder).
Vid kallt väder på hösten, när växterna redan har gått i dvala, kan fruktträden planteras från mitten på oktober till dess att marken är genomfrusen. Träden levereras som ca 70 cm höga sättplantor med bara rötter (dvs. utan jordklump och behållare). Efter uppackning av sättplantorna kan rötterna sättas i blöt i vatten i mellan 3 och 12 timmar.

Hur ska de planteras?

Efter blötningen ska trädet planteras omedelbart. Det förberedda planteringshålet måste vara tillräckligt djupt (50 x 50 x 30 cm). Lägg kompost eller en blandning av jord och välbrunnen gödsel i botten på hålet för att ge trädet en bra start.
Lägg aldrig färsk gödsel under träden! Vid jordförbättring med torvjordssubstrat får inte mer än 10-20 % torv användas, eftersom torv absorberar vatten dåligt efter torkning.
Tillsätt ett lager jord och sätt sedan trädet i hålet. Se till att ympstället sitter ovanför marknivån, aldrig under den. När ett träd sitter för djupt jämfört med planteringen på plantskolan kan trädet dö, vilket händer ofta. Täck sedan över rötterna antingen med jord eller med trädgårdssubstrat av god kvalitet, eller substrat för plantering av fruktträd.
Lyft upp trädet och skaka det lätt några gånger för att jorden ska tränga in ordentligt runt rötterna. Fortsätt sedan att fylla upp hålet med jord. Om du använder en stötta, sätt den nära mitten av hålet innan du planterar trädet.
Det krävs ett stöd för pelarträd. Stöttan eller käppen måste vara ca 2 meter hög och gå minst 0,3 meter ner i marken.
Glöm inte att vattna det planterade trädet långsamt med rikliga mängder vatten. På hösten ska trädet bara vattnas en gång vid plantering, inte mer. Gödsla inte med konstgödsel (NPK, Cererit) förrän i början av juni. Vid plantering på hösten kan du gödsla tidigare, exempelvis i mitten av maj.

Trädplantering i kruka/behållare

Behållaren måste vara tillräckligt stor och djup, så att det finns tillräckligt med plats för dränering och så att trädet har tillräckligt mycket plats för sitt rotsystem och näringstillförsel, det vill säga ha en volym på ca 30 liter (eller mer). Träden måste omplanteras vart 3:e till 4:e år, antingen till en större behållare, eller så måste åtminstone jorden bytas ut helt.
Sätt rötterna i vatten i 12 till 24 timmar. Efter blötningen ska trädet planteras omedelbart. Lägg ett lager dränering i botten på behållaren (grov sand eller krossad sten, expanderad lera, perlit - för att undvika att vattnet blir stillastående), och sätt trädet mitt i behållaren. Täck med lös jord, skaka trädet lätt så att jorden faller mellan rötterna och tillsätt jord. Packa lätt och fortsätt att fylla behållaren med jord upp till 2 till 3 cm från behållarens kant.
Använd substrat för plantering av fruktträd eller trädgårdssubstrat med torv. Trädet ska planteras ungefär 5 till 10 cm ovanför den punkt där stammen övergår i rötterna.
Se till att ympstället befinner sig ovanför marknivån, aldrig under den. När planteringen är avslutad, vattna det planterade trädet långsamt med rikliga mängder vatten. Under odlingssäsongen får man inte glömma att gödsla regelbundet, och inte heller att vattna. Hur mycket vattning som krävs beror på var trädet står - om det står skyddat eller oskyddat mot regn - och givetvis hur mycket sol det får. Kompletta sammansatta gödselmedel passar för gödsling.
Gödsla med små mängder, ungefär hälften av vanlig dosering, med oftare. Gödsla gärna en gång i veckan, från groning till fruktens mogning.

Pelarfruktträd behöver inte mycket plats,
de är perfekta för balkonger, terrasser och små trädgårdar.

Flytande gödning för
pelarfruktträd

Flytande gödning för
pelarfruktträd

Denna gödning är speciellt framtagen för pelarfruktträd. Resultaten låter inte vänta på sig, och frukternas smak ökar med 30 %.

Vad tycker våra kunder?